Curso académico: 2019-2020
Créditos: 10,0 Tipo: Optativa (Grado) Curso:Sin Curso Planes: GR E-2 Bil 15, GCRIMI + GTS 17, GFIL 13, GPS 14, GPS + GCRIMI14, GRITI 13, GRI + GCI 16, GTS 17, GTRA 16, GTRA + GCI 16, GITI 15, GITT 15